2010 YILINDA EVLENENLER

İsmail DUMLU-Esra TAŞTAN 02/01/2010
Arzu GÜNGÖR-Naim YILDIRIM 05/01/2010
Adalet ASLAN-Fahrettin TURGUT 06/01/2010
Merve KARSLI-Emrah ÇELİK 07/01/2010
Emine YILMAZ-Sinan DUMLU 10/02/2010
Hülya DUMAN-Recai EREN 26/02/2010
Güleray BULUT-İshak DERİN 03/03/2010
Sevgi TURGUT-Serhat BULUT 23/03/2010
Özlem KOÇ-Eyüp KOÇ 24/03/2010
Selma ERDEM-Sedat KOÇ 06/05/2010
Necla UYSAL-Caner BULUT 22/06/2010
Fadime TAŞTAN-Rakip VARİŞ 30/06/2010
Emine METİN-Ersin VURAL 20/07/2010
Yasemin YILDIZ-Kürşat YILDIRIM 05/08/2010
Emine TOPAL-Evrahim AKKAVAK 14/10/2010
Kandil KILIÇ-Müjdat YILDIZ 27/10/2010


 

EVLENME BİLGİ VE BELGELERİ

GEREKLİ BELGELER

1.     Evlenme İşlem Dosyası

2.     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Fotoğrafsız Nüfus Cüzdanı işleme alınmaz.)

3.     5’er adet Vesikalık Fotoğraf

4.     1’er adet İkametgâh Senedi (Muhtarlıktan)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

1.     İlgili Konsolosluktan Evlenme Ehliyet Belgesi (Medeni Hal )

2.     Güncel Nüfus Kaydı (Türkçe Tercümeli, Noter Onaylı  )

3.     4 adet Vesikalık Fotoğraf

4.      Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Kimlik Belgesi (Türkçe Tercümeli, Noter Onaylı  )

EVLENME İŞLEM DOSYASINDAKİ BELGELERİN DOLDURULMASI

1.     Evlenme Beyanı: İki suret olarak müşterek doldurulur.

2.     Evlenme Ehliyet Belgesi (Nüfus Kaydı): İki kişilik olarak yazılır.

3.     Evlenme Raporu: İki Kişilik Fotoğraflı olarak doldurulur.

4.     İkametgâh Senedi: İki Kişilik olarak alınır.

Not:   a)  Evraklar Nüfus cüzdanındaki bilgilere göre doldurulur.

         b)  Rapor TALASMİ Tanı Mrkz.’den onaylanarak alınır.

EVLENME SIRA VE TARİHİ

1.     Evlenme günlüdür.

2.     İş hacmine göre sıraya tabii tutulabilir.

3.     Yıldırım Nikah diye bir Nikah yoktur.

4.     Bütün Nikahlar seri bir işlem ile sonuçlandırılır.

NİKAH’IN ESAS VE ŞARTLARI

1.     Nkah önceden belirtilmiş Resmi yerlerde yapılır.

2.     Gıyapta Nikah kıyılmaz.

3.     Nikah Reşit ve Mümeyyiz iki şahit huzurunda aleni olarak kıyılır.

YAŞ MEVZUATI

1.     16-17 Yaş Arası Gün,Ay,Yıl Esas olmak Kaydıyla  :  Mahkeme izni ile

2.     17-18 Yaş Arası Gün,Ay,Yıl Esas olmak Kaydıyla  :  Veli veya Vasi izni ile

3.     18 ve Yukarı Yaşlardaki doğumlular kendi rızalarıyla

 

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİM

            Mernis Evlenme Bildirimi ile 2 nüsha olarak 10 günlük yasal süresi içinde zimmet mukabilinde gönderilir.
 

EVLENME İZİN BELGESİ

            Evlenme beyannamesindeki evlenme izin bölümü, ilgilinin imzası alınarak onaylanıp kendilerine verilir. (6 ay için geçerlidir) 

 
  Ana Sayfa

 


 
 

Copyright ©2010   Belediye Başkanlığı    Designed by KC GRUP